Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
27 kwietnia 2019
Bieg Cichociemnych im. por. Eugeniusza Chylińskiego ps. “Frez” po raz drugi w Raciborzu

27 kwietnia 2019 r. na zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia Polskiej Organizacji Aikido, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku wzięła udział w   II Biegu Cichociemnych im. por. Eugeniusza Chylińskiego ps. “Frez”.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest popularyzacja biegu ekstremalnego jako dyscypliny o znaczeniu utylitarnym z jednoczesnym uhonorowaniem pamięci por. Eugeniusza Chylińskiego ps. “Frez, cichociemnego, żołnierza Polskich Sił Zbrojnych i Armii Krajowej.

 

W ramach wydarzenia odbył się główny bieg przeszkodowy na trasie o długości 13 km (30 przeszkód) oraz na 6 km (20 przeszkód), mistrzostwa w podciąganiu na drążku z kamizelką i karabinem, a także Bieg Małego Powstańca dla dzieci.

 

W biegu głównym udział wzięło dwóch przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku, Szef Wydziału Rekrutacji mjr Piotr JANOSZ oraz por. Michał MARCOL.

 

W ramach przedsięwzięcia Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku zorganizowała punkt promocyjno – informacyjny, gdzie por. Michał SZYMIK informował zainteresowanych nt. ochotniczych form służby wojskowej.

 

Przedsięwzięcie kierowane było do tych, którym bliski jest etos Armii Krajowej i wartości, którymi kierowali się żołnierze Polski Podziemnej jak i wszyscy patrioci: Bóg – Honor – Ojczyzna – przede wszystkim zaś do mlodych ludzi, którzy identyfikują się z wymienionymi wartościami.

 

 

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku
Piłsudskiego 2
44-200 Rybnik
tel. 261124708
fax. 261124707
wku.rybnik@ron.mil.pl

    
  • BIP