Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
17 stycznia 2020
Harmonogram Kwalifikacji wojskowej 2020
Kwalifikacja wojskowa na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Rybniku, odbywać się będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

Lp.

Nazwa PKLek.   

Adres

Data

1

PKLek. dla Miasta Rybnika

44 – 200 Rybnik,
ulica Rudzka 13

19.02. - 18.03.

2

PKLek. dla Powiatu Rybnickiego

44 – 200 Rybnik, ulica Kościuszki 54 (CKI)

01.04. - 22.04

3

PKLek. dla Powiatu Wodzisławskiego

44 – 304 Wodzisław Śląski, ulica Św. Wawrzyńca 1

24.02. - 27.04.

4

PKLek. dla Powiatu Raciborskiego

47 – 400 Racibórz,
Plac Okrzei 4

01.04. - 28.04.

5

PKLek. dla Miasta Jastrzębie – Zdrój

44 – 335 Jastrzębie – Zdrój, Piastów 15 (Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego)

02.03. - 20.03.

6

PKLek. dla Miasta Żory

44 – 240 Żory, Osiedle Sikorskiego 52

03.04. - 16.04.

 Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1981), kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w dniach od 3 lutego do 30 kwietnia 2020 r.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

 Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. podlegają:

1.   mężczyźni urodzeni w 2001 r.;

2. mężczyźni urodzeni w latach 1996—2000, którzy nie posiadają określonej       kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3.   osoby urodzone w latach 1999-2000, które:

 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły,
  w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
  o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski
  o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

4. kobiety urodzone w latach 1996—2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 poz. 944).

5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Należy ze sobą zabrać:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy;
 • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
 • ·     dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
 • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A”, „B” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku
Piłsudskiego 2
44-200 Rybnik
tel. 261124708
fax. 261124707
wku.rybnik@ron.mil.pl

  
 • BIP