Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
22 czerwca 2020
Platforma szkoleniowa rezerw osobowych
W celu podniesienie efektywności szkolenia żołnierzy rezerwy została uruchomiona Platforma szkoleniowa rezerw osobowych umożliwiająca realizację otwartych kursów e-learningowych.

Zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 187/DSIPO z dnia 30 maja 2020 r. w sprawie intensyfikacji szkolenia rezerw osobowych zostały udostępnione do dobrowolnego (niezależnie od ćwiczeń wojskowych) wykorzystania przez żołnierzy rezerwy materiały do kształcenia w formie e-learningu.

Z uwagi na to, że uzyskanie dostępu do bazy kursów z wykorzystaniem Platformy szkoleniowej rezerw osobowych (https://szkolenierezerw.elearning.wp.mil.pl.) wymaga logowania, chęć udziału w szkoleniu na odległość ochotnicy zgłaszają do WKU, podając jednocześnie swoje dane autoryzacyjne - imię, nazwisko oraz adres e-mail.

Na platformie, w kategorii Kursy otwarte, zamieszczono szkolenia e-learningowe kierowane do osób stanowiących rezerwy osobowe. Szkolenie obejmuje poniższe przedmioty:

 • Kształcenie obywatelskie;
 • Regulaminy;
 • Metodyka szkolenia wojskowego;
 • Szkolenie strzeleckie;
 • Szkolenie inżynieryjno-saperskie;
 • Obrona przed bronią masowego rażenia (OBPMR);
 • Powszechna obrona przeciwlotnicza (POPL);
 • Łączność;
 • Ochrona i obrona obiektów;
 • Ochrona informacji niejawnych;
 • Szkolenie medyczne.

Proponowane szkolenia zdalne stanowią uzupełnienie procesu szkolenia żołnierzy rezerwy w ramach ćwiczeń wojskowych oraz doskonalenia rezerw osobowych, dostarczając wiedzę w wielu obszarach działalności żołnierza w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Przyczynią się do zdobycia lub pogłębienia wiedzy z zakresu realizacji podstawowych zadań wynikających z powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacje w sprawie realizacji powyższego szkolenia będą przekazywane na bieżąco.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku
Piłsudskiego 2
44-200 Rybnik
tel. 261124708
fax. 261124707
wku.rybnik@ron.mil.pl

  
 • BIP