Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
CHARAKTERYSTYKA I REKRUTACJA

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

Rodzaj ochotniczej służby wojskowej, ustanowiony dla tworzenia zasobów żołnierzy rezerwy, głównie na potrzeby NSR, Obrony Terytorialnej oraz zawodowej służby wojskowej. Przeznaczony jest dla ochotników, którzy wcześniej nie pełnili żadnej formy czynnej służby wojskowej, zamierzają zostać żołnierzami NSR, OT a w dalszej perspektywie planują podjąć zawodową służbę wojskową.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarna sądownie za przestępstwa umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:

 

co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych;

co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;

co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów.

 

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

dla żołnierza kształcącego się na oficera – do sześciu miesięcy;

dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do pięciu miesięcy;

dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do jednego miesiąca.

 

Do służby przygotowawczej może zgłosić się każdy ochotnik, bez względu na płeć.

Warunki przeznaczenia do służby przygotowawczej:

- zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej,

- niekaralność,

- posiadanie wymaganego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.

 

Ochotnik do służby przygotowawczej składa w Wojskowej Komendzie Uzupełnień wniosek o powołanie załączając:

- dokument potwierdzający wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (np. prawo jazdy, kursy kwalifikacyjne, certyfikaty)

 

Limity szkoleniowe oraz terminy szkolenia określa Minister Obrony Narodowej. O zakwalifikowaniu ochotnika do służby przygotowawczej decyduje komisja kwalifikacyjna, powoływana przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

 

Służba przygotowawcza składa się z dwóch etapów:

- szkolenie podstawowe,

- szkolenie specjalistyczne.

 

Na zakończenie szkolenia żołnierz składa przed komisją egzamin końcowy. Po jego zdaniu żołnierz otrzymuje specjalność wojskową i może ubiegać się o przyjęcie do NSR, a w dalszej perspektywie do zawodowej służby wojskowej.

Wszelkich informacji - chętnym do służby przygotowawczej - udzielają w WKU w Rybniku lub telefonicznie:

p. Edyta SZYMURA - tel. 261 124 732 

p. Katarzyna GRODECKA - tel. 261 124 747

 

Dokumenty do pobrania:

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku
Piłsudskiego 2
44-200 Rybnik
tel. 261124708
fax. 261124707
wku.rybnik@ron.mil.pl

    
  • BIP