Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
E-PUAP

 

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP2) to portal, na którym jednostki administracji publicznej mogą udostępniać swoje usługi drogą elektroniczną, natomiast obywatele mają możliwość załatwiania spraw urzędowych przez internet, bez wychodzenia z domu, o każdej porze dnia i nocy.

Elektroniczna skrzynka podawcza jest to środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji (np. wysyłania wniosków, pism lub innych dokumentów) podmiotowi publicznemu (urzędowi) przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznej.
Instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują Państwo tutaj.

Podstawa prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 16 marca 2010 nr 40 poz. 230) z dniem 17 czerwca 2010 wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne są ustawowo zobowiązane do umożliwienia interesantom wnoszenia ich wniosków w formie dokumentów elektronicznych poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą podmiotu realizującego zadania publiczne, założonej i wyposażonej w zestandaryzowane formularze elektroniczne na ePUPAP zgodne z Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów.

Profil Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku udostępnia następujące usługi na platformie ePUAP:

 


Aby złożyć sprawę drogą elektroniczną do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej wymagane jest posiadanie konta i profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Konto można założyć na stronie epuap.gov.pl

Załączniki do przesłanego dokumentu elektronicznego powinny być w jednym z poniższych formatów: 
 .rtf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, .bmp, .tif, .gif, .pdf.

Łączna wielkość załączników nie może przekroczyć 3 MB.

 

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku
Piłsudskiego 2
44-200 Rybnik
tel. 261124708
fax. 261124707
wku.rybnik@ron.mil.pl

    
  • BIP