Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje dla weteranów

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie jest jednostką organizacyjną podległą  Ministrowi Obrony Narodowej podporządkowaną Sekretarzowi Stanu w MON p. Wojciech Skurkiewicz za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych MON. Obowiązki Dyrektora Centrum Weterana pełni płk Szczepan Głuszczak.

Zgodnie z założeniami Centrum Weterana pełni funkcję ośrodka, w którym weterani działań poza granicami państwa oraz rodziny żołnierzy i pracowników wojska poległych podczas tych działań, uzyskują pomoc, radę oraz korzystają z konsultacji, w szczególności prawnych i psychologicznych, w zakresie możliwości rozwiązania nurtujących ich problemów. Centrum aktywnie współpracuje z właściwymi w danej sprawie instytucjami resortowymi i pozaresortowymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi. Centrum działa także na rzecz integracji środowiska weteranów wokół wspólnie realizowanych przedsięwzięć i podejmowanych inicjatyw. Sprzyjać temu ma otwarty charakter naszej instytucji.

 

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Puławska 6A
00-909 Warszawa
tel. 261842075
fax. 261842071
e-mail: centrumweterana@ron.mil.pl

https://www.wojsko-polskie.pl/weterani/


Dyrektor:
płk Szczepan Głuszczak

Kancelaria: 
tel./fax. 261-842-071

Radca Prawny Marta Skiba:
tel. 261-842-077 / kom. 727 400 807
poniedziałek czwartek 9:00 -14:00
e-mail:  m.skibaron.mil.pl

Zespół Wsparcia Weteranów:

Kierownik Zespołu Wsparcia Weteranów:
Mariusz POGONOWSKI - tel. 261-842-074
e-mail:   m.pogonowskiron.mil.pl

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny / Specjaliści Zespołu:
e-mail:   weteraniron.mil.pl
tel.: 261 842 234 lub 261 842 237
sprawy weteranów oraz rodziny żołnierzy poległych wynikające z faktu pełnienia służby poza granicami państwa;

tel.: 261 842 149
sprawy instytucji, organizacji i innych podmiotów związane z zakresem działalności Zespołu.

Psycholog:
Natalia GRZESZCZUK
tel. 261-842 -078 / kom. 602 431 894

Źródło: https://cwdpgp.wp.mil.pl/pl/pages/kontakt-2017-01-16-4/

 

Poradnik weterana

 

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku
Piłsudskiego 2
44-200 Rybnik
tel. 261124708
fax. 261124707
wku.rybnik@ron.mil.pl

    
  • BIP