Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje dla weteranów

Informacje dla weteranów

Informujemy Weteranów, że w powstałym z dniem 1 stycznia 2014r. Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, zadania w zakresie opieki nad weteranami oraz rodzinami weteranów realizuje pełnomocnik Oddziału Służby Poza Granicami Państwa Zarządu Zasobów Osobowych (J-1) - płk Jacek MELA.
Adres siedziby: 00-912 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 103, blok 7A, pok. 6.
Tel.: 22 682-59-40, kom.: 600 833-322, fax: 22 682-56-36.

Funkcjonuje również telefon zaufania dla osób uprawnionych do systemu pomocowego: 22 682-59-40, czynny we wtorki w godz. 15.00 - 18.00 oraz w czwartki w godz. 10.00 - 13.00.

Z dniem 19.12.2014 r. w Warszawie przy ulicy Puławskiej 6a rozpoczęło działalność Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, któego zadaniem jest wspieranie i pomoc wetereanom i weteranom poszkodowanym, jak również rodzinom żołnierzy poległych w misjach.
Centrum Weterana jest komórką organizacyjną podporządkowaną Dyrektorowi Departamentu Spraw Socjalnych MON.
Bliższe dane o działalności Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa można uzyskać na stronie internetowej www.centrum-weterana.mon.gov.pl

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku
Piłsudskiego 2
44-200 Rybnik
tel. 261124708
fax. 261124707
wku.rybnik@ron.mil.pl

    
  • BIP