Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kierownictwo

Działalnością Wojskowej Komendy Uzupełnień kieruje Wojskowy Komendant Uzupełnień, w oparciu o obowiązującą zasadę jednoosobowego dowodzenia.
Wojskowy Komendant Uzupełnień kieruje osobiście działalnością podległych mu komórek organizacyjnych i osób funkcyjnych przez określenie celów, stawianie zadań i egzekwowanie ich wykonania, stwarzając odpowiednie warunki umożliwiające ich realizację.
Wojskowy Komendant Uzupełnień jest przełożonym całego stanu osobowego instytucji i podlega bezpośrednio Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach.

 

 

Wojskowy Komendant Uzupełnień

cz. p. o. mjr Krzysztof SZMYT 

 

 

 

 


 

WYDZIAŁ PLANOWANIA MOBILIZACYJNEGO I ADMINISTROWANIA REZERWAMI 

Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami jest przeznaczony do administrowania rezerwami osobowymi, środkami transportowymi i maszynami, zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych oraz realizacji zadań mobilizacyjnych WKU.

 

Szef Wydziału - Zastępca Wojskowego Komendnata Uzupełnień 

mjr Krzysztof SZMYT

 

  


 

WYDZIAŁ REKRUTACJI

Wydział Rekrutacji jest przeznaczony do organizowania i realizacji zadań w zakresie promowania i naboru do zawodowej służby wojskowej oraz rekrutacji do szkolnictwa wojskowego.

 

Szef Wydziału - vacat 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku
Piłsudskiego 2
44-200 Rybnik
tel. 261124708
fax. 261124707
wku.rybnik@ron.mil.pl

    
  • BIP