Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kwalifikacje do jednostek wojskowych

 

KWALIFIKACJE 2021 !

 

KWALIFIKACJE  W  25 BATALIONIE DOWODZENIA 

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Informujemy, że 25 Batalion Dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim prowadzi postępowanie kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych.

Terminy kwalifikacji:
28 września

Miejsce stawiennictwa:
Biuro przepustek

25 Brygada Kawalerii Powietrznej
ul. Piłsudskiego 72
97-200 Tomaszów Mazowiecki woj. Łódzkie

Godzina stawiennictwa:
7:40

(po wcześniejszym kontakcie telefonicznym)

Kandydat powinien zabrać:
- książeczkę wojskową;

- dowód osobisty;
- strój sportowy;
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (żołnierze po służbie przygotowawczej);
- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty);
- maseczka ochronna;
- rękawiczki jednorazowe;
- długopis.

Na kwalifikacje przyjmowanych będzie maksymalnie 15 osób po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Kandydaci, którzy nie uzgodnią swojego przyjazdu z członkami komisji kwalifikacyjnej nie zostaną przyjęci.
WAŻNE na kwalifikację proszę zabrać dowód zaszczepienia co najmniej jedną dawką szczepionki przeciwko COVID 19 lub wymaz na COVID 19 (tolerujemy wymazy do 48 godzin)!!!!!!!Osoby nie posiadające dowodu zaszczepienia lub wymazu na COVID 19 nie będą wpuszczone na jednostkę wojskową.

Kontakt WKU Rybnik:
p. Hanna SWACZYNA tel. 261 124 733

Kontakt w jw.:
por. Łukasz WRÓBLEWSKI -  tel. 261 167 812
mł. chor. Krzysztof DZIUBAŁTOWSKI - tel. 261 167 812

 


 

 

Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego w Warszawie

Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego w Warszawie i podległe JW prowadzą nabór żołnierzy rezerwy na stanowiska służbowe w systemie dziennym oraz dyżurowym w korpusie oficerów zawodowych (do stopnia wojskowego: major) i podoficerów zawodowych.

O kontakt, proszeni są zainteresowani powołaniem do zawodowej służby wojskowej specjaliści korpusu osobowego sił powietrznych, łączności i informatyki, rozpoznania i walki elektronicznej, przeciwlotniczego, OPBMR, logistyki oraz grupy osobowej ochrony informacji niejawnych.

Zgłoszenia proszę kierować pod nr tel. (w zależności od zainteresowania konkretnym garnizonem):

 • Warszawa: tel. 261 828 645, tel. 261 828 509
 • Gdynia: tel. 261 263 733
 • Kraków: tel. 261 133 910 oraz 261 136 810 (dwie lokalizacje)
 • Bydgoszcz: tel. 261 426 515
 • Poznań: tel. 261 571 227.

 


 

 

 

WOLNE WAKATY 

W CENTRUM ROZPOZNANIA I WSPARCIA WALKI RADIOELEKTRONICZNEJ

Informujemy, że Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej posiada wolne wakaty dla żołnierzy zawodowych w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych w Grójcu, Lidzbarku Warmińskim, Lęborku, Rzucewie oraz Węgorzewie.

Terminy kwalifikacji:
codziennie w godzinach 9:00 do 11:00

Miejsce stawiennictwa:
Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej w garnizonach:

Grójec, Lidzbark Warmiński, Lębork, Roskosz, Zamość.

Kandydaci do służby proszeni są o wcześniejsze przesłanie CV na adres: criwwre.rekrutacja@ron.mil.pl

Dodatkowe informacje:
www.criwwre.wp.mil.pl w zakładce „Zostań Żołnierzem”

Kontakt WKU Rybnik:
p. Hanna SWACZYNA tel. 261 124 733

Kontakt w jw.:
kpt. Wojciech RYCZAJ tel. 261 513 485, 887 882 915;

st. chor. szt. Jarosław MICHALAK tel. 261 513 441, 727 016 944.


 

 

KWALIFIKACJE W 1 BATALIONIE KAWALERII POWIETRZNEJ LEŹNICA WIELKA

 

Informujemy, że Jednostka Wojskowa Nr 4393 w Leźnica Wielka posiada wolne wakaty do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

W kwalifikacji może uczestniczyć maksymalnie 5 osób po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Terminy kwalifikacji:

każdy wtorek

Miejsce stawiennictwa:

1 batalion kawalerii powietrznej

95-043 Leźnica Wielka

Godzina stawiennictwa:

na godz. 9.00

Kandydat powinien zabrać:

- książeczkę wojskową;

- dowód osobisty;

- dokumenty potwierdzające odbycie czynnej służby wojskowej:

- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;

- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego;

- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych).

- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie;

- dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia
i kwalifikacje: np. prawo jazdy;

- maseczkę ochronną;

- rękawiczki jednorazowe;

- długopis.

Kontakt w jw.:

mł. chor. Przemysław ZALEŚNY  tel. 261 168 218

mł. chor. Mirosław STELMASZEWSKI

 

 

 


 

 

WOLNE STANOWISKA

W 12 BRYGADZIE ZMECHANIZOWANEJ W SZCZECINIE

Informujemy, że Jednostka Wojskowa 1749 w Szczecinie posiada wolne stanowiska w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie podoficerów i szeregowych.
Kontakt w JW.:
kpt. Karolina SOROKO- BARAŃSKA - 
tel. 261 455 117
Kontakt WKU Rybnik: p. Hanna SWACZYNA tel. 261 124 733

 

 


 

 

WOLNE WAKATY

W BATALIONIE OCHRONY BAZY 

Informujemy, że Batalion Ochrony Bazy w Słupsku posiada wolne stanowiska do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerskim oraz podoficerskim.

Jednostka:
Batalion Ochrony Bazy
JW 5718
ul. Bohaterów Westerplatte 44/44
76-200 Słupsk woj. Pomorskie

Kontakt WKU Rybnik:
p. Hanna SWACZYNA - tel. 261 124 733

 


 

  

KWALIFIKACJE W 16 BATALIONIE POWIETRZNODESANTOWYM 

 

Informujemy, że Jednostka Wojskowa 4495 w Krakowie prowadzi postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej 

Terminy kwalifikacji: 

- 28 września
- 5 października i 19 października
- 9 listopada i 23 listopada
- 7 grudnia i 14 grudnia
Czas i miejsce stawiennictwa: 

godz. 08.00 przy biurze przepustek JW 4495, 

ul. Wrocławska 82, Kraków. 

Kwalifikacje odbywają się w dwóch etapach: 

I - etap: wstępna kwalifikacja telefoniczna nr tel. 261 134 551
II - etap: w Jednostce wojskowej 4495.
Kandydaci, którzy nie odbędą kwalifikacji wstępnej oraz nieposiadający wymienionych dokumentów nie zostaną przyjęci. 

W korpusie szeregowych szczególnie poszukiwani kierowcy kategorii C i C+E, osoby posiadające uprawnienia energetyczne SEP oraz ratownicy medyczni. 

Kandydat powinien zabrać: 

- książeczkę wojskową;
- dowód osobisty;
- świadectwo służby oraz opinia służbowa (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego;
- opinia po zakończeniu służby przygotowawczej
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty, świadectwa ukończenia kursów itp;
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- maseczka ochronna;
- rękawiczki jednorazowe;
- długopis. 

Kontakt w jw.:
mł. chor.. Krzysztof WITEK
tel. 261 134 551 

Kontakt WKU Rybnik:
p. Hanna SWACZYNA - tel. 261 124 733

Strona www.: www.16bpd.wp.mil.pl

 


 

 


  

 

KWALIFIKACJE 

6 BATALIONIE DOWODZENIA W KRAKOWIE 

Informujemy, że 6 batalion dowodzenia w Krakowie prowadzi postępowanie kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej.

Terminy kwalifikacji:
21 września;
09 i 23 listopada;
07 grudnia

Miejsce stawiennictwa:
6 batalion dowodzenia

ul. Ułanów 43
30-901 Kraków woj. Małopolskie

Kandydat powinien zabrać:
- książeczkę wojskową;

- dowód osobisty;
- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego;
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty, świadectwo ukończenia kursu itp;
- maseczka ochronna;
- rękawiczki jednorazowe;
- długopis.

Kontakt WKU Rybnik:
por. Michał SZYMIK - tel. 261 124 731

Kontakt w jw.:
tel. 261 135 538


 

   

KWALIFIKACJE W 5 LUBUSKIM PUŁKU ARTYLERII

W SULECHOWIE 

Informujemy, że będzie prowadzony nabór do zawodowej służby wojskowej w 5 Lubuskim pułku artylerii w Sulechowie we wszystkich korpusach osobowych.

Terminy kwalifikacji:

28 września;
12 i 26 października;
09 i 23 listopada;
07 i 21 grudnia. 

Miejsce stawiennictwa: 
5 pułk artylerii
JW 4408
ul. Wojska Polskiego 1
66-100 Sulechów 

godz. 09.00 

Kandydat powinien zabrać: 
- dowód osobisty i kopię dowodu;
- książeczkę wojskową;
- dokumenty potwierdzające ukończone szkoły i kursy oraz ich kopię;
- prawo jazdy i kopię; 
- zaświadczenie o ukończeniu szkoleń służby przygotowawczej;

- zaświadczenie od lekarza rodzinnego o możliwości przystąpienia do egzaminu z WF;
- kopia ostatniej opinii służbowej (w przypadku byłych żołnierzy zawodowych);
- kopia ostatniej opinii służbowej oraz dokument potwierdzający mianowanie na aktualnie posiadany stopień (tylko w przypadku pełnienia służby w Policji, Straży Granicznej i Służbie Więziennej);  
- strój sportowy (osobne obuwie na bieżnię i halę sportową);

Kontakt w JW.:
ppor. Arkadiusz WIECZOREK (oficerowie) - tel. 261 569 643 

st. chor. Robert KUZIKIEWICZ (podoficerowie i szeregowi) - tel. 261 569 644
Kontakt WKU Rybnik

p. Hanna SWACZYNA - tel. 261 124 733
Strona www.: www.5pa.wp.mil.pl


 

 

KWALIFIKACJE 

W CENTRUM ROZPOZNANIA I WSPARCIA WALKI RADIOELEKTRONICZNEJ

Informujemy, że Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej prowadzi postępowanie kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej.

Terminy kwalifikacji:

każdy wtorek i czwartek

Miejsce stawiennictwa:
Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej w garnizonach:

Grójec, Lidzbark Warmiński, Lębork, Roskosz, Zamość

Kandydaci do służby proszeni są o wcześniejsze przesłanie CV na adres: criwwre.rekrutacja@ron.mil.pl

Dodatkowe informacje:
www.criwwre.wp.mil.pl w zakładce „Zostań Żołnierzem”

Kontakt WKU Rybnik:
p. Hanna SWACZYNA - tel. 261 124 733

Kontakt w jw.:
kpt. Wojciech RYCZAJ - tel. 261 513 485
st. chor. szt. Jarosław MICHALAK - tel. 261 513 441

 


 

 

KWALIFIKACJE 
W 1 BATALIONIE KAWALERII POWIETRZNEJ LEŹNICA WIELKA

Informujemy, że Jednostka Wojskowa Nr 4393 w Leźnica Wielka posiada wolne wakaty do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.
W kwalifikacji może uczestniczyć maksymalnie 5 osób po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Terminy kwalifikacji:

każdy wtorek

Miejsce stawiennictwa:

1 batalion kawalerii powietrznej
95-043 Leźnica Wielka
Godzina stawiennictwa: 
od 9.00

Kandydat powinien zabrać:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawności fizycznej;
- ubiór sportowy stosowny do warunków atmosferycznych;
- książeczkę wojskową;
- dowód osobisty;
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego;
- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych).
- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie;
- dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje: np. prawo jazdy;
- maseczkę ochronną;
- rękawiczki jednorazowe;
- długopis.

Kontakt w jw.:

mł. chor. Przemysław ZALEŚNY           

mł. chor. Mirosław STELMASZEWSKI     

tel. 261 168 218

Strona www.:   www.25bkpow.wp.mil

 


  

 

 

KWALIFIKACJE W  6 BATALIONIE LOGISTYCZNYM W KRAKOWIE

Terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej 4686 Kraków na 2021 r.:

13 października;
17 listopada;
08 grudnia.

Kandydaci zainteresowani służbą wojskową powinni posiadać na czas kwalifikacji:

• aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wzmożonego wysiłku fizycznego (ważne 14 dni);

• książeczkę wojskową;

• dowód osobisty;

• świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);

• zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;

• świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego;

• inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty, świadectwo ukończenia kursu itp;

Sprawy Organizacyjne:

• czas i miejsce stawiennictwa — godz. 08.00 przy biurze przepustek JW 4686,

ul. Głowackiego 11;

Do kontaktów roboczych został wyznaczony:

• sierż. Mariusz WÓJCIK nr tel. 261-134-466;

• mł. chor. Rafał TYLIBA nr tel. 261-134-466;

Kontakt Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku :

p. Hanna SWACZYNA - tel. 261 124 733

Strona www.:   www.6blog.wp.mil.pl

 


 

 

KWALIFIKACJE W 18 BATALIONIE POWIETRZNODESANTOWYM 

W BIELSKO-BIAŁEJ

Informujemy, że JW Nr 1328 w Bielsko-Białej prowadzi kwalifikacje dla żołnierzy do zawodowej służby wojskowej w 2021 roku.

Terminy kwalifikacji:
24 września 2021 r.;
8 października 2021 r.; 22 października 2021 r.;
5 listopada 2021 r.; 19 listopada 2021 r.;
3 grudnia 2021 r.; 17 grudnia 2021 r.

Miejsce stawiennictwa:
18 Batalion Powietrznodesantowy
ul. Bardowskiego 2
43-300 Bielsko-Biała

Godzina stawiennictwa:
Ustalona po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Kandydat powinien zabrać:
- dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- świadectwo służby (dot. byłych żołnierzy zawodowych);
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego;
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty, świadectwa ukończenia kursów itp.;
- strój sportowy;
- długopis;
- maseczka ochronna;
- rękawiczki jednorazowe.

Kontakt w WKU Rybnik: 
p. Hanna SWACZYNA - tel. 261 124 733

Kontakt w jw.: 
st. sierż. Sławomir DYBOWSKI

st. szer. Marcin MALIK
tel. 261 123 432

Strona www.: www.18bpd.wp.mil.pl

 


 

 

KWALIFIKACJE  W  6 BATALIONIE POWIETRZNODESANTOWYM  

W GLIWICACH

 

Informujemy, że Jednostka Wojskowa 4115 w Gliwicach wznawia postępowanie kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w 2021 roku.

Terminy kwalifikacji:
15 września;
13 i 20 października;
17 i 24 listopada;
01 i 08 grudnia

Miejsce stawiennictwa:

6 batalion powietrznodesantowy
ul. gen. Andersa 47
44-121 Gliwice

Godzina stawiennictwa:
8:00

Kandydat powinien zabrać:

- książeczkę wojskową;
- dowód osobisty;
- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego;
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty, świadectwo ukończenia kursu itp;
- maseczka ochronna;
- rękawiczki jednorazowe;
- długopis.

Kontakt WKU Rybnik:

p. Hanna SWACZYNA - tel. 261 124 733

Kontakt w jw.:

plut. Marcin KAŹMIERCZAK, st. kpr. Tomasz URBACZKA – oficerowie, podoficerowietel. 261 111 726

mł. chor. Grzegorz MROŻEK - szeregowi - tel. 261 111 726

Strona www.:
www.6batalion.wp.mil.pl

 

Terminy kwalifikacji:

 

 

każdy wtorek

 

Miejsce stawiennictwa:

 

1 batalion kawalerii powietrznej

95-043 Leźnica Wielka

 

Godzina stawiennictwa:

 

na godz. 9.00

 

 

Kandydat powinien zabrać:

 

- książeczkę wojskową;

- dowód osobisty;

- dokumenty potwierdzające odbycie czynnej służby wojskowej:

- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;

- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego;

- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych).

- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie;

- dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia
i kwalifikacje: np. prawo jazdy;

- maseczkę ochronną;

- rękawiczki jednorazowe;

- długopis.

 

 

Kontakt w jw.:

mł. chor. Przemysław ZALEŚNY

 

tel. 261 168 218

mł. chor. Mirosław STELMASZEWSKI

 

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku
Piłsudskiego 2
44-200 Rybnik
tel. 261124708
fax. 261124707
wku.rybnik@ron.mil.pl

  
 • BIP