Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kwalifikacje do jednostek wojskowych

KWALIFIKACJE 2020

 

KWALIFIKACJE  W  6 BATALIONIE DOWODZENIA

W KRAKOWIE


Informujemy, że 6 Batalion Dowodzenia w Krakowie wznawia postępowanie kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej.

Terminy kwalifikacji:
- 9 i 23 czerwca 2020 r.;
- 7 lipca 2020 r.;
- 25 sierpnia 2020 r.;
- 8 i 22 września 2020 r.;
- 6 i  20 października 2020 r.;
- 3 i 17 listopada 2020 r.;
- 8 grudnia 2020 r.   
Miejsce stawiennictwa:    
6 batalion dowodzenia
ul. Ułanów 43
30-901 Kraków
Kandydat powinien zabrać:    
- książeczkę wojskową;
- dowód osobisty;
- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego;
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty, świadectwo ukończenia kursu itp;
- maseczka ochronna;
- rękawiczki jednorazowe;
- długopis.
Kontakt WKU Rybnik:   
p. Katarzyna PIETER - tel. 261 124 733   
Kontakt w jw.:    
tel. 261 135 538    

 


KWALIFIKACJE 

6 BATALIONIE LOGISTYCZNYM W KRAKOWIE

Informujemy, że Jednostka Wojskowa 4686 w Krakowie wznawia postępowanie kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej.
Terminy kwalifikacji:
03 czerwca 2020 r.;
01 lipca 2020 r.;
26 sierpnia 2020 r.;
09 września 2020 r.;
07 października 2020 r.;
18 listopada 2020 r.;
02 grudnia 2020 r.
Miejsce stawiennictwa:    
Jednostka Wojskowa 4686

(biuro przepustek)
Ul. Głowackiego 11
30-901 Kraków
Godzina stawiennictwa:    
8:00
(po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z jednostką)
Kandydat powinien zabrać:    
- książeczkę wojskową;

- dowód osobisty;
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego;
- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
- inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje: np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty, świadectwo ukończenia kursów;
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego (ważne 14 dni);
- maseczkę ochronna;
- rękawiczki jednorazowe;
- długopis.
Kontakt WKU Rybnik:     
p. Katarzyna PIETER - tel. 261 124 733   

Kontakt w jw.:    
plut. Mariusz WÓJCIK - tel. 261 134 466
kpt. Katarzyna DROZDOWSKA - tel. 261 134 920

 


 

 

 

KWALIFIKACJE W 5 PUŁKU ARTYLERII

W SULECHOWIE

 Informujemy, że Jednostka Wojskowa 4408 w Sulechowie prowadzi kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych.
Terminy kwalifikacji:
27 maja 2020 r.;
10 i 24 czerwca 2020 r.;
15 lipca 2020 r.;
19 sierpnia 2020 r.;
16 i 30 września 2020 r.;
14 i 28 października 2020 r.;
04 i 18 listopada 2020 r.;
16 grudnia 2020 r.
Miejsce stawiennictwa:    
5 pułk artylerii
JW 4408
ul. Wojska Polskiego 1
66-100 Sulechów woj.Lubuskie
Godzina stawiennictwa:    
8:00
Kandydat powinien zabrać:    
- dowód osobisty (kopia - oryginał do wglądu);

- książeczkę wojskową;
- dokumenty potwierdzające ukończenie szkoły i kursy (kopie – oryginały do wglądu);
- strój sportowy (osobne obuwie na bieżnie i halę sportową);
- prawo jazdy (kopia- oryginał do wglądu);
- zaświadczenie od lekarza rodzinnego;
- kopia ostatniej opinii służbowej (w przypadku byłych żołnierzy zawodowych);
- kopia ostatniej opinii służbowej oraz dokument potwierdzający mianowanie na aktualnie posiadany stopień (tylko w przypadku pełnienia służby w Policji, Straży Granicznej i Służby Więziennej);
- maseczkę ochronna;
- rękawiczki jednorazowe;
- długopis.
Kontakt WKU Rybnik:     
p. Katarzyna PIETER - tel. 261 124 733   

Kontakt w jw.:    
St. chor. Robert KUZIKIEWICZ - tel. 261 569 644


 

 

WOLNE STANOWISKA

W RAMACH NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

Informujemy, że Jednostka Wojskowa 4495 w  Krakowie posiada wolne stanowiska przeznaczone dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych.

Kontakt WKU Rybnik:     
p. Katarzyna PIETER - tel. 261 124 733   
Kontakt w jw.:    
chor. Krzysztof WITEK - tel. 261 134 551

 


 

KWALIFIKACJE 

16 BATALIONIE POWIETRZNODESNATOWYM W KRAKOWIE

Informujemy, że Jednostka Wojskowa 4495 w Krakowie wznawia postępowanie kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej.

Terminy kwalifikacji:
23 czerwca 2020 r.;
14 lipca 2020 r.;
11 sierpnia 2020 r.;
8 i 22 września 2020 r.;
6 i 20 października 2020 r.;
10 i 24 listopada 2020 r.;
8 i 15 grudnia 2020 r.
Miejsce stawiennictwa:    
Jednostka Wojskowa 4495
(biuro przepustek)
Ul. Wrocławska 82
30-901 Kraków
Godzina stawiennictwa:    
8:00
(po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z jednostką)
Kandydat powinien zabrać:    
- książeczkę wojskową;
- dowód osobisty;
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego;
- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
- inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje: np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty, świadectwo ukończenia kursów;
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- maseczkę ochronna;
- rękawiczki jednorazowe;
- długopis.
Kwalifikacje odbywają się w dwóch etapach:  
I etap – wstępna kwalifikacja telefoniczna ( tel. 261 134 551 lub 261 134 602);
II etap – w jednostce wojskowej 4495.
Kontakt WKU Rybnik:   
p. Katarzyna PIETER - tel. 261 124 733   
Kontakt w jw.:    
chor. Krzysztof WITEK - tel. 261 134 551

 


 

KWALIFIKACJE 

W 1 BATALIONIE KAWALERII POWIETRZNEJ W LEŹNICY WIELKIEJ

Informujemy, że Jednostka Wojskowa 4393 w Leźnicy Wielkiej wznawia postępowanie kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Terminy kwalifikacji:
-19, 21, 26, 28 maja 2020 r.;
- od 02 czerwca 2020 r. w każdy wtorek (oprócz dni ustawowo wolnych)
Miejsce stawiennictwa:    
Jednostka Wojskowa 4393
(biuro przepustek)
95-043 Leźnica Wielka woj. Łódzkie
Godzina stawiennictwa:    
9:00
(po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z jednostką)
Kandydat powinien zabrać:  
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawności fizycznej;
- ubiór sportowy stosowny do warunków atmosferycznych;
- książeczkę wojskową;
- dowód osobisty;
- prawo jazdy;
- dokumenty potwierdzające odbycie czynnej służby wojskowej:
•    zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;
•    świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego;
•    świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie;
- dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje: np. prawo jazdy;
- maseczkę ochronna;
- rękawiczki jednorazowe;
- długopis.
Kontakt WKU Rybnik:   
p. Katarzyna PIETER - tel. 261 124 733   
Kontakt w jw.:  
tel. 261 168 218:
mł. chor. Przemysław ZALEŚNY
st. sierż. Mirosław STELMASZEWSKI    

 


 

KWALIFIKACJE  W CENTRUM ROZPOZNANIA I WSPARCIA WALKI RADIOELEKTRONICZNEJ

Informujemy, że Jednostka Wojskowa 3411 w Grójcu posiada wolne wakaty dla żołnierzy zawodowych, zwłaszcza w korpusie oficerów młodszych i podoficerów.


Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w JW. 3411 polegają na zgłoszeniu telefonicznym i przesłaniu przez kandydatów swoich CV:
criwwre.rekrutacja@ron.mil.pl

Kontakt WKU Rybnik:     
p. Katarzyna PIETER - tel. 261 124 733   
Kontakt w jw.:    
kpt. Wojciech RYCZAJ - tel. 261 513 485
st. chor. szt. Dariusz MALISZEWSKI - tel. 261 513 441


 

 

KWALIFIKACJE W 15 PUŁKU PRZECIWLOTNICZYM

 W GOŁDAPI

Informujemy, że JW Nr 4808 w Gołdapi prowadzi kwalifikacje dla żołnierzy do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych. Kwalifikacje prowadzone są w dwóch garnizonach, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Terminy kwalifikacji:
codziennie
Miejsce stawiennictwa:    
W GARNIZONIE GOŁAP – ul. Partyzantów 33;
W GARNIZONIE ELBLĄG – ul. Kwiatkowskiego 15.
Kandydat powinien zabrać:    
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zwiększonego wysiłku fizycznego w ramach sprawdzianu z WF;
- strój sportowy;
- dokumenty osobiste (dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy itp.)
- kserokopię wszystkich innych dokumentów poświadczających wykształcenie oraz posiadane uprawnienia (świadectwa ukończenia szkół, zaświadczenia, dyplomy, certyfikaty itp.)
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;
- maseczkę ochronną;
- rękawiczki jednorazowe.
Warunki naboru:    
- obywatelstwo polskie;
- wiek – poniżej 35 roku życia;
- wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe;
-odbyta służba przygotowawcza (zaświadczenie o ukończeniu służby) lub zasadnicza służba wojskowa (nie uwzględniamy służby zastępczej);
- niekaralność;
- dobry stan zdrowia;
- rozmowa kwalifikacyjna;
- pozytywne zdany sprawdzian z WF;
- preferowani są kierowcy posiadający prawo jazdy kat. „C+E” i „C”.
Kontakt w WKU Rybnik:  
p. Katarzyna PIETER - tel. 261 124 733
Kontakt w jw.:    
GOŁAP:
tel. 261 336 244:
st. chor. szt. Krzysztof MASZTALERZ
mjr rez. Bogdan WINNICKI
ELBLĄG:
mł. chor. Paweł SUSZLIK - tel. 261 313 216  


 

 

KWALIFIKACJE W 7 BATALIONIE KAWALERII POWIETRZNEJ

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM


Informujemy, że JW Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim prowadzi kwalifikacje dla żołnierzy do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Terminy kwalifikacji:
05.06.2020 r.;
19.06.2020 r.
Miejsce stawiennictwa:    
7 batalion kawalerii powietrznej
ul. Piłsudskiego 72
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Godzina stawiennictwa:    
8.30 (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym)
Kandydat powinien zabrać:    
- dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadane   kwalifikacje (oryginał do wglądu oraz kserokopię);
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału   w egzaminie ze sprawności fizycznej;
- przybory piśmiennicze;
- strój sportowy;
- maseczkę ochronną;
- rękawiczki jednorazowe.
Kontakt w WKU Rybnik:  
 p. Katarzyna PIETER - tel. 261 124 733
Kontakt w jw.: 
tel. 261 167 714:
mł. chor. Jarosław OWSIANKA
sierż. Daniel KWAŚNIAK   

 


 

KWALIFIKACJE W 18 BATALIONIE POWIETRZNODESANTOWYM

 W BIELSKO-BIAŁEJ

Informujemy, że JW Nr 1328 w Bielsko-Białej wznawia kwalifikacje dla żołnierzy do zawodowej służby wojskowej.

Terminy kwalifikacji:
04 i 18 czerwca 2020 r.;
02 i 23 lipca 2020 r.;
06 i 20 sierpnia 2020 r.;
03 i 10 września 2020 r.;
08 i 22 października 2020 r.;
05 i 19 listopada 2020 r.;
03 i 17 grudnia 2020 r.
Miejsce stawiennictwa:    
18 Batalion Powietrznodesantowy
ul. Bardowskiego 2
43-300 Bielsko-Biała
Godzina stawiennictwa:    
Ustalona po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
Kandydat powinien zabrać:    
- dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- świadectwo służby (dot. byłych żołnierzy zawodowych);
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego;
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty, świadectwa ukończenia kursów itp.;
- strój sportowy;
- długopis;
- maseczka ochronna;
- rękawiczki jednorazowe.

Kontakt w WKU Rybnik:
p. Katarzyna PIETER - tel. 261 124 733
Kontakt w jw.
tel. 261 123 432:
st. sierż. Sławomir DYBOWSKI
st. szer. Marcin MALIK                
Strona www.:  
www.18bpd.wp.mil.pl


 

 

KWALIFIKACJE 

W REGIONALNYM CENTRUM INFORMATYKI W WARSZAWIE

Informujemy, że Regionalne Centrum Informatyki w Warszawie prowadzi postępowanie kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów i podoficerów.

Terminy kwalifikacji:
codziennie
(po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)
Miejsce stawiennictwa:   
RCI Warszawa
ul. Żwirki i Wigury 9/13
00-909 Warszawa
Kontakt WKU Rybnik:  
p. Katarzyna PIETER tel. 261 124 733   
Kontakt w jw.:    
tel. 261 847 704
tel. 261 848 140    
Strona www:    
www.rciwarszawa.wp.mil.pl

 


 

 

KWALIFIKACJE W 1 PUŁKU SAPERÓW W BRZEGU

Informujemy, że 1 Pułk Saperów w Brzegu prowadzi postępowania kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych.

Terminy kwalifikacji:
ustalane z kandydatami indywidualnie

Kandydat powinien zabrać:
- książeczkę wojskową;
- dowód osobisty;
- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego;
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty, świadectwo ukończenia kursu itp;
- maseczkę ochronna;
- rękawiczki jednorazowe;
- długopis.

Kontakt WKU Rybnik:
p. Katarzyna PIETER - tel. 261 124 733   

Kontakt w jw.:  
korpus oficerów: kpt. Maciej SZAŁECKI  tel. 261 637 211
korpus podoficerów: st. chor. Tomasz SIUPIKA tel. 261 637 213
korpus szeregowych: st. chor. Sztab. Aleksander KLIMEK oraz st. ref. Joanna ŚWIERCZ tel. 261 637 214

Strona www:
www.1psap.wp.mil.pl/pl/

 


 

KWALIFIKACJE  W  6 BATALIONIE POWIETRZNODESANTOWYM  

 W GLIWICACH

Informujemy, że począwszy od miesiąca czerwca br., Jednostka Wojskowa 4115 w Gliwicach wznawia postępowanie kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej.

Terminy kwalifikacji:
10.06.2020 r., 17.06.2020 r.;               
15.07.2020 r., 22.07.2020 r.:                
12.08.2020 r., 19.08.2020 r.;                
16.09.2020 r., 23.09.2020 r.;            
14.10.2020 r., 21.10.2020 r.;    
18.11.2020 r., 25.11.2020 r.;                
09.12.2020 r., 16.12.2020 r.
Miejsce stawiennictwa: 
6 batalion powietrznodesantowy

ul. gen. Andersa 47 (brama przy czołgu)
44-121 Gliwice
Godzina stawiennictwa:    
8:00
(wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 261 111 726)
Kandydat powinien zabrać:  
- książeczkę wojskową;

- dowód osobisty;
- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego;
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty, świadectwo ukończenia kursu itp;
- maseczka ochronna;
- rękawiczki jednorazowe;
- długopis.
Kontakt WKU Rybnik:
p. Katarzyna PIETER - tel. 261 124 733   

Kontakt w jw.:  
plut. Marcin KAŹMIERCZAK, st. kpr. Tomasz URBACZKA – oficerowie, podoficerowie - tel. 261 111 726

mł. chor. Grzegorz MROŻEK - szeregowi  - tel. 261 111 726
Strona www.:    
www.6batalion.wp.mil.pl

 


 

 

KWALIFIKACJE W 11 BATALIONIE DOWODZENIA W ŻAGANIU

Informujemy, że Jednostka Wojskowa Nr 4071 w Żaganiu od 07.05.2020 r. w każdy czwartek miesiąca będzie prowadzić kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.
Terminy kwalifikacji:
każdy czwartek miesiąca
Miejsce stawiennictwa:    
11 batalion dowodzenia
ul. Żarska (brama środkowa)
68-100 Żagań
Godzina stawiennictwa:    
7.45
Kandydat powinien zabrać:    
- książeczkę wojskową;
- dowód osobisty;
- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego;
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty, świadectwo ukończenia kursu;
- maseczka ochronna;
- rękawiczki jednorazowe;
- długopis.
Kontakt w jw.:    
kpt. Janusz MAC - oficerowie
st. sierż. Piotr STANASZEK – podoficerowie, szeregowi    
tel. 261 688 360
tel. 261 688 364
Strona www.:    
www.11bdow.wp.mil.pl

 

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku
Piłsudskiego 2
44-200 Rybnik
tel. 261124708
fax. 261124707
wku.rybnik@ron.mil.pl

    
  • BIP