Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kwalifikacje do jednostek wojskowych

 

KWALIFIKACJE 2021 !

 

  

 

KWALIFIKACJE W 2 PUŁKU ROZPOZNAWCZYM 

 

W HRUBIESZOWIE

 

Informujemy, że Jednostka Wojskowa 4055 w Hrubieszowie prowadzi postępowanie kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerskim, podoficerskim oraz szeregowym.

 

Terminy kwalifikacji:

22.06.2021 r.

 

Miejsce stawiennictwa: 
2 Pułk Rozpoznawczy
JW 4055
ul. Dwernickiego 4
22-500 Hrubieszów woj. Lubelskie

 

Godzina stawiennictwa: 
8:00

 

Kandydaci - wymagania: Chętni muszą mieć odbytą służbę wojskową, służbę przygotowawczą lub Terytorialną Służbę Wojskową – bez konieczności odbycia ćwiczeń rotacyjnych.

 

Kandydaci powinni posiadać przy sobie: 
- strój sportowy;

- dowód osobisty (książeczkę wojskową); 
- prawo jazdy (w korpusie szeregowych preferowane prawo jazdy kat. C);
- zaświadczenie lekarskie dopuszczające do egzaminu z wychowania fizycznego;
- przybory do pisania.

 

Kontakt WKU Rybnik: 
p. Hanna SWACZYNA tel. 261 124 733

 


 

 

WOLNE WAKATY

W BATALIONIE OCHRONY BAZY

 

Informujemy, że Batalion Ochrony Bazy w Słupsku posiada wolne stanowiska do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerskim oraz podoficerskim.

Jednostka:
Batalion Ochrony Bazy
JW 5718
ul. Bohaterów Westerplatte 44/44
76-200 Słupsk woj. Pomorskie

Kontakt WKU Rybnik:
p. Hanna SWACZYNA - tel. 261 124 733

 


 

 

KWALIFIKACJE  W  25 BATALIONIE DOWODZENIA

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Informujemy, że 25 Batalion Dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim prowadzi postępowanie kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów i szeregowych.

Termin kwalifikacji:

14 czerwca

Miejsce stawiennictwa:
Biuro przepustek

25 Brygada Kawalerii Powietrznej
ul. Piłsudskiego 72
97-200 Tomaszów Mazowiecki woj. Łódzkie

Godzina stawiennictwa:

7:40
(po wcześniejszym kontakcie telefonicznym)

Kandydat powinien zabrać:
- dokument tożsamości – książeczkę wojskową;
- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
- przybory piśmiennicze;
- maseczkę ochronną;
- rękawiczki jednorazowe.
Kontakt WKU Rybnik:
p. Hanna SWACZYNA tel. 261 124 733

Kontakt w jw.:
por. Łukasz WRÓBLEWSKI
mł. chor. Krzysztof DZIUBAŁTOWSKI - tel. 261 167 812

 

 


 

  

KWALIFIKACJE W 16 BATALIONIE POWIETRZNODESANTOWYM 

Informujemy, że Jednostka Wojskowa 4495 w Krakowie prowadzi postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej

Terminy kwalifikacji:

- 22 czerwca
- 14 września i 28 września
- 5 października i 19 października
- 9 listopada i 23 listopada
- 7 grudnia i 14 grudnia

Czas i miejsce stawiennictwa:

godz. 08.00 przy biurze przepustek JW 4495, 

ul. Wrocławska 82, Kraków.

Kwalifikacje odbywają się w dwóch etapach:

I - etap: wstępna kwalifikacja telefoniczna nr tel. 261 134 551 
II - etap: w Jednostce wojskowej 4495.

Kandydaci, którzy nie odbędą kwalifikacji wstępnej oraz nieposiadający wymienionych dokumentów nie zostaną przyjęci.

W korpusie szeregowych szczególnie poszukiwani kierowcy kategorii C i C+E, osoby posiadające uprawnienia energetyczne SEP oraz ratownicy medyczni.

Kandydat powinien zabrać:

- książeczkę wojskową; 
- dowód osobisty;
- świadectwo służby oraz opinia służbowa (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego;
- opinia po zakończeniu służby przygotowawczej
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty, świadectwa ukończenia kursów itp;
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- maseczka ochronna;
- rękawiczki jednorazowe;
- długopis.

 

Kontakt w jw.:
mł. chor.. Krzysztof WITEK
tel. 261 134 551

Kontakt WKU Rybnik: 
por. Michał SZYMIK - tel. 261 124 731

Strona www.: www.16bpd.wp.mil 

 


 

KWALIFIKACJE 

16 BATALIONIE POWIETRZNODESNATOWYM W KRAKOWIE

Informujemy, że Jednostka Wojskowa 4495 w Krakowie prowadzi postępowanie kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej.

Terminy kwalifikacji:
22 czerwca;
14 i 28 września;
05 i 19 października;
09 i 23 listopada;
07 i 14 grudnia.

Miejsce stawiennictwa:
Jednostka Wojskowa 4495
(biuro przepustek)
Ul. Wrocławska 82
30-901 Kraków

Godzina stawiennictwa:
8:00
(po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z jednostką)


Kandydat powinien zabrać:
- książeczkę wojskową;

- dowód osobisty;
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego;
- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
- inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje: np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty, świadectwo ukończenia kursów;
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- maseczkę ochronna;
- rękawiczki jednorazowe;
- długopis.

Kwalifikacje odbywają się w dwóch etapach:
I etap – wstępna kwalifikacja telefoniczna ( tel. 261 134 551);

II etap – w jednostce wojskowej 4495.

Kontakt WKU Rybnik:
por. Michał SZYMIK - tel.  261 124 731

Kontakt w jw.:
chor. Krzysztof WITEK - tel. 261 134 551

 


 

 

 

KWALIFIKACJE 

6 BATALIONIE DOWODZENIA W KRAKOWIE 

Informujemy, że 6 batalion dowodzenia w Krakowie prowadzi postępowanie kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej.

Terminy kwalifikacji:
22 czerwca;
06 lipca;
24 sierpnia;
07 i 21 września;
09 i 23 listopada;
07 grudnia

Miejsce stawiennictwa:
6 batalion dowodzenia

ul. Ułanów 43
30-901 Kraków woj. Małopolskie

Kandydat powinien zabrać:
- książeczkę wojskową;

- dowód osobisty;
- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego;
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty, świadectwo ukończenia kursu itp;
- maseczka ochronna;
- rękawiczki jednorazowe;
- długopis.

Kontakt WKU Rybnik:
por. Michał SZYMIK - tel. 261 124 731

Kontakt w jw.:
tel. 261 135 538


 

 

  

KWALIFIKACJE W 5 LUBUSKIM PUŁKU ARTYLERII

W SULECHOWIE 

Informujemy, że będzie prowadzony nabór do zawodowej służby wojskowej w 5 Lubuskim pułku artylerii w Sulechowie we wszystkich korpusach osobowych.

Terminy kwalifikacji:

22 czerwca;
13 lipca;
10 sierpnia;
14 i 28 września;
12 i 26 października;
09 i 23 listopada;
07 i 21 grudnia. 

Miejsce stawiennictwa: 
5 pułk artylerii
JW 4408
ul. Wojska Polskiego 1
66-100 Sulechów 

godz. 09.00 

Kandydat powinien zabrać: 
- dowód osobisty i kopię dowodu;
- książeczkę wojskową;
- dokumenty potwierdzające ukończone szkoły i kursy oraz ich kopię;
- prawo jazdy i kopię; 
- zaświadczenie o ukończeniu szkoleń służby przygotowawczej;

- zaświadczenie od lekarza rodzinnego o możliwości przystąpienia do egzaminu z WF;
- kopia ostatniej opinii służbowej (w przypadku byłych żołnierzy zawodowych);
- kopia ostatniej opinii służbowej oraz dokument potwierdzający mianowanie na aktualnie posiadany stopień (tylko w przypadku pełnienia służby w Policji, Straży Granicznej i Służbie Więziennej);  
- strój sportowy (osobne obuwie na bieżnię i halę sportową);

Kontakt w JW.:
ppor. Arkadiusz WIECZOREK (oficerowie) - tel. 261 569 643 

st. chor. Robert KUZIKIEWICZ (podoficerowie i szeregowi) - tel. 261 569 644
Kontakt WKU Rybnik

por. Michał SZYMIK - tel. 261 124 731
Strona www.: www.5pa.wp.mil.pl


 

 

KWALIFIKACJE 

W CENTRUM ROZPOZNANIA I WSPARCIA WALKI RADIOELEKTRONICZNEJ

Informujemy, że Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej prowadzi postępowanie kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej.

Terminy kwalifikacji:

każdy wtorek i czwartek

Miejsce stawiennictwa:
Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej w garnizonach:

Grójec, Lidzbark Warmiński, Lębork, Roskosz, Zamość

Kandydaci do służby proszeni są o wcześniejsze przesłanie CV na adres: criwwre.rekrutacja@ron.mil.pl

Dodatkowe informacje:
www.criwwre.wp.mil.pl w zakładce „Zostań Żołnierzem”

Kontakt WKU Rybnik:
por. Michał SZYMIK - tel. 261 124 731

Kontakt w jw.:
kpt. Wojciech RYCZAJ - tel. 261 513 485
st. chor. szt. Jarosław MICHALAK - tel. 261 513 441

 


 

 

KWALIFIKACJE 
W 1 BATALIONIE KAWALERII POWIETRZNEJ LEŹNICA WIELKA

Informujemy, że Jednostka Wojskowa Nr 4393 w Leźnica Wielka posiada wolne wakaty do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.
W kwalifikacji może uczestniczyć maksymalnie 5 osób po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Terminy kwalifikacji:

każdy wtorek

Miejsce stawiennictwa:

1 batalion kawalerii powietrznej
95-043 Leźnica Wielka
Godzina stawiennictwa: 
od 9.00

Kandydat powinien zabrać:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawności fizycznej;
- ubiór sportowy stosowny do warunków atmosferycznych;
- książeczkę wojskową;
- dowód osobisty;
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego;
- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych).
- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie;
- dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje: np. prawo jazdy;
- maseczkę ochronną;
- rękawiczki jednorazowe;
- długopis.

Kontakt w jw.:

mł. chor. Przemysław ZALEŚNY           

mł. chor. Mirosław STELMASZEWSKI     

tel. 261 168 218

Strona www.:   www.25bkpow.wp.mil

 


  

 

 

KWALIFIKACJE W  6 BATALIONIE LOGISTYCZNYM W KRAKOWIE

 

Terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej 4686 Kraków na 2021 r.:

09 czerwca;
08 września;
13 października;
17 listopada;
08 grudnia.

Kandydaci zainteresowani służbą wojskową powinni posiadać na czas kwalifikacji:

• aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wzmożonego wysiłku fizycznego (ważne 14 dni);

• książeczkę wojskową;

• dowód osobisty;

• świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);

• zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;

• świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego;

• inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty, świadectwo ukończenia kursu itp;

 

Sprawy Organizacyjne:

• czas i miejsce stawiennictwa — godz. 08.00 przy biurze przepustek JW 4686,

ul. Głowackiego 11;

 

Do kontaktów roboczych został wyznaczony:

• sierż. Mariusz WÓJCIK nr tel. 261-134-466;

• mł. chor. Rafał TYLIBA nr tel. 261-134-466;

 

Kontakt Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku :

por. Michał SZYMIK - tel. 261 124 731

Strona www.:   www.6blog.wp.mil.pl

 


 

 

KWALIFIKACJE W 18 BATALIONIE POWIETRZNODESANTOWYM 

W BIELSKO-BIAŁEJ

Informujemy, że JW Nr 1328 w Bielsko-Białej prowadzi kwalifikacje dla żołnierzy do zawodowej służby wojskowej w 2021 roku.

Terminy kwalifikacji:

11 czerwca 2021 r.; 25 czerwca 2021 r.;
16 lipca 2021 r.;
20 sierpnia 2021 r.;
10 września 2021 r.; 24 września 2021 r.;
8 października 2021 r.; 22 października 2021 r.;
5 listopada 2021 r.; 19 listopada 2021 r.;
3 grudnia 2021 r.; 17 grudnia 2021 r.

Miejsce stawiennictwa:
18 Batalion Powietrznodesantowy
ul. Bardowskiego 2
43-300 Bielsko-Biała

Godzina stawiennictwa:
Ustalona po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Kandydat powinien zabrać:
- dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- świadectwo służby (dot. byłych żołnierzy zawodowych);
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego;
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty, świadectwa ukończenia kursów itp.;
- strój sportowy;
- długopis;
- maseczka ochronna;
- rękawiczki jednorazowe.

Kontakt w WKU Rybnik: 
por. Michał SZYMIK - tel. 261 124 731

Kontakt w jw.: 
st. sierż. Sławomir DYBOWSKI

st. szer. Marcin MALIK
tel. 261 123 432

Strona www.: www.18bpd.wp.mil.pl

 


 

 

KWALIFIKACJE  W  6 BATALIONIE POWIETRZNODESANTOWYM  

W GLIWICACH

 

Informujemy, że Jednostka Wojskowa 4115 w Gliwicach wznawia postępowanie kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w 2021 roku.

Terminy kwalifikacji:
09 i 16 czerwca;
08 i 15 września;
13 i 20 października;
17 i 24 listopada;
01 i 08 grudnia

Miejsce stawiennictwa:

6 batalion powietrznodesantowy
ul. gen. Andersa 47
44-121 Gliwice

Godzina stawiennictwa:
8:00

Kandydat powinien zabrać:

- książeczkę wojskową;
- dowód osobisty;
- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego;
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty, świadectwo ukończenia kursu itp;
- maseczka ochronna;
- rękawiczki jednorazowe;
- długopis.

Kontakt WKU Rybnik:

por. Michał SZYMIK - tel. 261 124 731

Kontakt w jw.:

plut. Marcin KAŹMIERCZAK, st. kpr. Tomasz URBACZKA – oficerowie, podoficerowietel. 261 111 726

mł. chor. Grzegorz MROŻEK - szeregowi - tel. 261 111 726

Strona www.:
www.6batalion.wp.mil.pl

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku
Piłsudskiego 2
44-200 Rybnik
tel. 261124708
fax. 261124707
wku.rybnik@ron.mil.pl

    
  • BIP