Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kwalifikacje do jednostek wojskowych

 

KWALIFIKACJE 2020

KWALIFIKACJE W 16 BATALIONIE POWIETRZNODESNATOWYM  

W KRAKOWIE  

Informujemy, że Jednostka Wojskowa 4495 w Krakowie prowadzi postępowanie kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej.    

Terminy kwalifikacji:

08 grudnia 2020 r;

15 grudnia 2020 r.    

Miejsce stawiennictwa: 
Jednostka Wojskowa 4495

(biuro przepustek)
ul. Wrocławska 82
30-901 Kraków    

Godzina stawiennictwa: 
8:00
(po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z jednostką)   

Kandydat powinien zabrać: 
- książeczkę wojskową;

- dowód osobisty;
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego;
- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
- inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje: np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty, świadectwo ukończenia kursów;
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- maseczkę ochronna;
- rękawiczki jednorazowe;
- długopis.    

Kwalifikacje odbywają się w dwóch etapach: 
I etap – wstępna kwalifikacja telefoniczna ( tel. 261 134 551);

II etap – w jednostce wojskowej 4495.    

Kandydaci, którzy nie odbędą kwalifikacji wstępnej oraz nieposiadający dokumentów wymienionych powyżej nie zostaną przyjęci.

Kontakt WKU Rybnik: 
p. Katarzyna PIETER - tel. 261 124 733    

Kontakt w jw.: 
chor. Krzysztof WITEK - tel. 261 134 551  


 

  

KWALIFIKACJE 

W CENTRUM ROZPOZNANIA I WSPARCIA WALKI RADIOELEKTRONICZNEJ

Informujemy, że Jednostka Wojskowa 4495 w Krakowie prowadzi postępowanie kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej.

Terminy kwalifikacji:

każdy wtorek i czwartek

Miejsce stawiennictwa:
Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej w garnizonach:

Grójec, Lidzbark Warmiński, Lębork, Roskosz, Zamość

W przypadku braku możliwości udziału w kwalifikacjach w w/w miejscowościach istnieje możliwość odbycia wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej (po telefonicznym uzgodnieniu) w miejscowościach:
Wrocław, Mrzeżyno, Przemyśl, Chełm, Ustka, Rzucewo, Braniewo, Węgorzewo, Białystok, Suwałki.

Kandydaci do służby proszeni są o wcześniejsze przesłanie CV na adres: criwwre.rekrutacja@ron.mil.pl

Dodatkowe informacje:
www.criwwre.wp.mil.pl w zakładce „Zostań Żołnierzem”

Kontakt WKU Rybnik:
p. Katarzyna PIETER - tel. 261 124 733

Kontakt w jw.:
kpt. Wojciech RYCZAJ - tel. 261 513 485
st. chor. szt. Jarosław MICHALAK - tel. 261 513 441

 


 

ODWOŁANE KWALIFIKACJE

W 6 BATALIONIE POWIETRZNODESANTOWYM W GLIWICACH

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem kolejnych obostrzeń spowodowanych przez wirus „SARS-CoV-2” na terenie całego kraju, z dniem 23 listopada 2020 r. Jednostka Wojskowa 4115 Gliwice, zawiesza do końca 2020 roku kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

 


 

 

KWALIFIKACJE 

W  DYWIZJONIE OKRĘTÓW BOJOWYCH W GDYNI

Informujemy, że Jednostka Wojskowa 5004 w Gdyni prowadzi postępowanie kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.

Terminy kwalifikacji:
09 grudnia

Jednostka Wojskowa 5004
dywizjon Okrętów Bojowych
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1

81-103 Gdynia woj. pomorskie

Kontakt z jw.:

tel. 723 250 718

e-mail: rekrutacja.dOB@gmail.com

Wymagane dokumenty:

- CV (życiorys);

- zaświadczenie (WF);

- świadectwo ukończenia szkoły (ZSZ, średnie, wyższe) oraz szkolenia podstawowego i specjalistycznego;

-książeczka wojskowa;

- inne dokumenty potwierdzające wykształcenie i umiejętności (dyplomy, zaświadczenia, świadectwa itp.)

Kontakt WKU Rybnik: 
p. Katarzyna PIETER - tel. 261 124 733


 

 

 

 

KWALIFIKACJE  W  25 BATALIONIE DOWODZENIA 

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

 

Informujemy, że 25 Batalion Dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim prowadzi postępowanie kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów i szeregowych. 

Terminy kwalifikacji:
03 grudnia

Miejsce stawiennictwa:
Biuro przepustek

25 Brygada Kawalerii Powietrznej
ul. Piłsudskiego 72
97-200 Tomaszów Mazowiecki woj. Łódzkie

Godzina stawiennictwa:
7:40

(po wcześniejszym kontakcie telefonicznym

Kandydat powinien zabrać:
- książeczkę wojskową;

- dowód osobisty;
- strój sportowy;
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (żołnierze po służbie przygotowawczej);
- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty);
- maseczka ochronna;
- rękawiczki jednorazowe;
- długopis.

Kontakt WKU Rybnik:
p. Katarzyna PIETER - tel. 261 124 733

Kontakt w jw.:
por. Łukasz WRÓBLEWSKI
mł. chor. Radosław MACUDA
mł. chor. Krzysztof DZIUBAŁTOWSKI

tel. 261 167 812

 


 

 

   

KWALIFIKACJE W 11 BATALIONIE DOWODZENIA W ŻAGANIU

Informujemy, że Jednostka Wojskowa Nr 4071 w Żaganiu od 02.12.2020 r. w każdą środę miesiąca będzie prowadzić kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.
Terminy kwalifikacji:
każda środa miesiąca
Miejsce stawiennictwa:    
11 batalion dowodzenia
ul. Żarska (brama środkowa)
68-100 Żagań
Godzina stawiennictwa:    
8:15
Kandydat powinien zabrać:    
- książeczkę wojskową;
- dowód osobisty;
- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego;
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty, świadectwo ukończenia kursu;
- maseczka ochronna;
- rękawiczki jednorazowe;
- długopis.

Kontakt WKU Rybnik: 
p. Katarzyna PIETER - tel. 261 124 733    

Kontakt w jw.:    
kpt. Janusz MAC - oficerowie - tel. 261 688 360
st. sierż. Piotr STANASZEK – podoficerowie, szeregowi - tel. 261 688 364
Strona www.:    
www.11bdow.wp.mil.pl

 


 

 

 

KWALIFIKACJE  

W 1 BATALIONIE KAWALERII POWIETRZNEJ W LEŹNICY WIELKIEJ

Informujemy, że Jednostka Wojskowa 4393 w Leźnicy Wielkiej wznawia postępowanie kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Terminy kwalifikacji:
w każdy wtorek (oprócz dni ustawowo wolnych)
Miejsce stawiennictwa:    
Jednostka Wojskowa 4393
(biuro przepustek)
95-043 Leźnica Wielka woj. Łódzkie
Godzina stawiennictwa:    
9:00
(po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z jednostką)
Kandydat powinien zabrać:   
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawności fizycznej;
- ubiór sportowy stosowny do warunków atmosferycznych;
- książeczkę wojskową;
- dowód osobisty;
- prawo jazdy;
- dokumenty potwierdzające odbycie czynnej służby wojskowej:
•    zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;
•    świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego;
•    świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie;
- dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje: np. prawo jazdy;
- maseczkę ochronna;
- rękawiczki jednorazowe;
- długopis.
Kontakt WKU Rybnik:    
p. Katarzyna PIETER - tel. 261 124 733    
Kontakt w jw.:   
tel. 261 168 218:
mł. chor. Przemysław ZALEŚNY
st. sierż. Mirosław STELMASZEWSKI    
 


 

KWALIFIKACJE W 5 LUBUSKIM PUŁKU ARTYLERII W SULECHOWIE 

Informujemy, że będzie prowadzony nabór do zawodowej służby wojskowej w 5 Lubuskim pułku artylerii w Sulechowie we wszystkich korpusach osobowych.
 
Terminy kwalifikacji:
16 grudnia
Miejsce stawiennictwa:
5 pułk artylerii
JW 4408
ul. Wojska Polskiego 1
66-100 Sulechów
 
godz. 09.00
 
Kandydat powinien zabrać:
- dowód osobisty
- książeczkę wojskową
- dokumenty potwierdzające ukończone szkoły i kursy
- strój sportowy (osobne obuwie na bieżnię i halę sportową)
- prawo jazdy
- zaświadczenie od lekarza rodzinnego
- kopia ostatniej opinii służbowej (w przypadku byłych żołnierzy zawodowych)
- kopia ostatniej opinii służbowej oraz dokument potwierdzający mianowanie na aktualnie posiadany stopień (tylko w przypadku pełnienia służby w Policji, Straży Granicznej i Służbie Więziennej)
 
Kontakt w jw.:
 
ppor. Arkadiusz WIECZOREK     tel. 261 569 643
st. chor. Robert KUZIKIEWICZ   tel. 261 569 644
 
Strona www.:
www.5pa.wp.mil.pl

 

 


 

 

KWALFIKACJE W 1 OŚRODKU RADIOELEKTRONICZNYM W GRÓJCU

 

Informujemy, że Jednostka Wojskowa 3411 w Grójcu poszukuje kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie oficerów oraz podoficerów.
 
Terminy kwalfikacji:
każdy wtorek i czwartek
w garnizonach: Grójcec, Lidzbark Warmiński, Lębork, Roskosz, Zamość
 
Miejsce stawiennictwa:
Grójec
1. Ośrodek Radioelektroniczny
05-600 Grójec
tel. 261-513-441
 
Lidzbark Warmiński
Grupa Rozpoznania Elektronicznego
11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Przystaniowa 1
tel. 161-318-161
 
Roskosz
7 Kompania Rozpoznania Radioelektronicznego
21-500 Biała Podlaska, Roskosz
tel. 261-512-114
 
Lębork
5 Kompania Rozpoznania Radioelektronicznego
84-300 Lębork, ul. Obrońców Wybrzeża 1
tel. 261-468-800
 
Zamość

8 Kompania Rozpoznania Radioelektronicznego
22-400 Zamość, ul. Wojska Polskiego 25
tel. 261-181-456
 
Godzina stawiennictwa:
8:00
 
Kandydat powinien zabrać:
-dowód osobisty
-książeczkę wojskową
-dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadane kwalfikacje (oryginał do wglądu i kserokopię)
-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w egazminie ze sprawności fizycznej
-strój sportowy
 
W przypadku braku możliwości udziału w kwalfikacjach w wymienionych miejscowościach istnieje możliwość odbycia wstępnej rozmowy kwalfikacyjnej po telefonicznym uzgodnieniu w następujących miejscowościach: Wrocław, Mrzeżyno, Przemyśl, Chełm, Ustka, Rzucewo, Braniewo, Węgorzewo, Białystok, Suwałki.
 
Kontakt w jw.:
kpt. Wojciech RYCZAJ                    tel. 261-513-485
st. chor. szt. Jarosław MICHALAK    tel. 261-513-441
 
Strona www: 
 www.1orel.wp.mil.pl

 


 

 


 

KWALIFIKACJE W CENTRUM ROZPOZNANIA OSOBOWEGO

W ZGIERZU


Informujemy, że JW Nr 4410 w Zgierzu prowadzi kwalifikacje dla żołnierzy do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów i szeregowych zawodowych.
Żołnierze zainteresowani służbą powinni przesłać dokumenty na adres:


Szef Sekcji Personalnej
Jednostki Wojskowej Nr 4410
ul. Konstantynowska 85
95-100 Zgierz


Jednostka Wojskowa będzie kontaktowała się z kandydatami spełniającymi wymagania na wakatujące stanowiska służbowe.

Dokumenty do wstępnej kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w JW. 4410: - kopie dokumentów potwierdzających odbycie przeszkolenia wojskowego (innych form służby wojskowej);
- kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie (cywilne);
- kopie dokumentów potwierdzające inne umiejętności zawodowe/kursy;
- kopie dokumentów potwierdzających poziom znajomości języków obcych (preferowane wojskowe);
- kopia prawa jazdy (jeśli posiadane);
- dane do kontaktu.


Kontakt w WKU Rybnik:
p. Katarzyna PIETER - tel. 261 124 733

 

WOLNE WAKATY W 35 WOJSKOWYM ODDZIALE GOSPODARCZYM 

W RZĄSTCE

Informujemy, że JW Nr 3811 w Rząstce posiada wolne wakaty dla żołnierzy do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów i podoficerów zawodowych.

Kontakt w WKU Rybnik:
p. Katarzyna PIETER - tel. 261 124 733

 


 

KWALIFIKACJE W 18 BATALIONIE DOWODZENIA

W SIEDLCACH

Informujemy, że JW. w Siedlcach wznawia prowadzi kwalifikacje dla żołnierzy do zawodowej służby wojskowej. 

Miejsce stawiennictwa: 
18 Batalion Dowodzenia
ul. Składowa
43-300 Siedlce
Godzina stawiennictwa: 
Ustalona po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. 

Kontakt w WKU Rybnik:

p. Katarzyna PIETER - tel. 261 124 733 

Kontakt w jw.: 
ppor. Marcin ŁUKASIAK - tel. 261 351 152

 


 

 

KWALIFIKACJE 

6 BATALIONIE LOGISTYCZNYM W KRAKOWIE

Informujemy, że Jednostka Wojskowa 4686 w Krakowie wznawia postępowanie kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej.
Terminy kwalifikacji:
02 grudnia 2020 r.
Miejsce stawiennictwa:    
Jednostka Wojskowa 4686

(biuro przepustek)
Ul. Głowackiego 11
30-901 Kraków
Godzina stawiennictwa:    
8:00
(po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z jednostką)
Kandydat powinien zabrać:    
- książeczkę wojskową;

- dowód osobisty;
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego;
- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
- inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje: np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty, świadectwo ukończenia kursów;
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego (ważne 14 dni);
- maseczkę ochronna;
- rękawiczki jednorazowe;
- długopis.
Kontakt WKU Rybnik:     
p. Katarzyna PIETER - tel. 261 124 733   

Kontakt w jw.:    
plut. Mariusz WÓJCIK - tel. 261 134 466
kpt. Katarzyna DROZDOWSKA - tel. 261 134 920

 

 


 

 

 


 

 

KWALIFIKACJE  W  6 BATALIONIE DOWODZENIA

W KRAKOWIE


Informujemy, że 6 Batalion Dowodzenia w Krakowie wznawia postępowanie kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej.

Terminy kwalifikacji:
- 8 grudnia 2020 r.   
Miejsce stawiennictwa:    
6 batalion dowodzenia
ul. Ułanów 43
30-901 Kraków
Kandydat powinien zabrać:    
- książeczkę wojskową;
- dowód osobisty;
- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego;
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty, świadectwo ukończenia kursu itp;
- maseczka ochronna;
- rękawiczki jednorazowe;
- długopis.
Kontakt WKU Rybnik:   
p. Katarzyna PIETER - tel. 261 124 733   
Kontakt w jw.:    
tel. 261 135 538   

  


 

 

WOLNE STANOWISKA

W RAMACH NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

Informujemy, że Jednostka Wojskowa 4495 w  Krakowie posiada wolne stanowiska przeznaczone dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych.

Kontakt WKU Rybnik:     
p. Katarzyna PIETER - tel. 261 124 733   
Kontakt w jw.:    
chor. Krzysztof WITEK - tel. 261 134 551


 

 

KWALIFIKACJE W 15 PUŁKU PRZECIWLOTNICZYM

 W GOŁDAPI

Informujemy, że JW Nr 4808 w Gołdapi prowadzi kwalifikacje dla żołnierzy do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych. Kwalifikacje prowadzone są w dwóch garnizonach, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Terminy kwalifikacji:
codziennie
Miejsce stawiennictwa:    
W GARNIZONIE GOŁAP – ul. Partyzantów 33;
W GARNIZONIE ELBLĄG – ul. Kwiatkowskiego 15.
Kandydat powinien zabrać:    
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zwiększonego wysiłku fizycznego w ramach sprawdzianu z WF;
- strój sportowy;
- dokumenty osobiste (dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy itp.)
- kserokopię wszystkich innych dokumentów poświadczających wykształcenie oraz posiadane uprawnienia (świadectwa ukończenia szkół, zaświadczenia, dyplomy, certyfikaty itp.)
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;
- maseczkę ochronną;
- rękawiczki jednorazowe.
Warunki naboru:    
- obywatelstwo polskie;
- wiek – poniżej 35 roku życia;
- wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe;
-odbyta służba przygotowawcza (zaświadczenie o ukończeniu służby) lub zasadnicza służba wojskowa (nie uwzględniamy służby zastępczej);
- niekaralność;
- dobry stan zdrowia;
- rozmowa kwalifikacyjna;
- pozytywne zdany sprawdzian z WF;
- preferowani są kierowcy posiadający prawo jazdy kat. „C+E” i „C”.
Kontakt w WKU Rybnik:  
p. Katarzyna PIETER - tel. 261 124 733
Kontakt w jw.:    
GOŁAP:
tel. 261 336 244:
st. chor. szt. Krzysztof MASZTALERZ
mjr rez. Bogdan WINNICKI
ELBLĄG:
mł. chor. Paweł SUSZLIK - tel. 261 313 216  

 


 

KWALIFIKACJE W 18 BATALIONIE POWIETRZNODESANTOWYM

 W BIELSKO-BIAŁEJ

Informujemy, że JW Nr 1328 w Bielsko-Białej wznawia kwalifikacje dla żołnierzy do zawodowej służby wojskowej.

Terminy kwalifikacji:
03 i 17 grudnia 2020 r.
Miejsce stawiennictwa:    
18 Batalion Powietrznodesantowy
ul. Bardowskiego 2
43-300 Bielsko-Biała
Godzina stawiennictwa:    
Ustalona po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
Kandydat powinien zabrać:    
- dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- świadectwo służby (dot. byłych żołnierzy zawodowych);
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego;
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty, świadectwa ukończenia kursów itp.;
- strój sportowy;
- długopis;
- maseczka ochronna;
- rękawiczki jednorazowe.

Kontakt w WKU Rybnik:
p. Katarzyna PIETER - tel. 261 124 733
Kontakt w jw.
tel. 261 123 432:
st. sierż. Sławomir DYBOWSKI
st. szer. Marcin MALIK                
Strona www.:  
www.18bpd.wp.mil.pl


 

 

KWALIFIKACJE 

W REGIONALNYM CENTRUM INFORMATYKI W WARSZAWIE

Informujemy, że Regionalne Centrum Informatyki w Warszawie prowadzi postępowanie kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów i podoficerów.

Terminy kwalifikacji:
codziennie
(po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)
Miejsce stawiennictwa:   
RCI Warszawa
ul. Żwirki i Wigury 9/13
00-909 Warszawa
Kontakt WKU Rybnik:  
p. Katarzyna PIETER tel. 261 124 733   
Kontakt w jw.:    
tel. 261 847 704
tel. 261 848 140    
Strona www:    
www.rciwarszawa.wp.mil.pl

 


 

 

KWALIFIKACJE W 1 PUŁKU SAPERÓW W BRZEGU

Informujemy, że 1 Pułk Saperów w Brzegu prowadzi postępowania kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych.

Terminy kwalifikacji:
ustalane z kandydatami indywidualnie

Kandydat powinien zabrać:
- książeczkę wojskową;
- dowód osobisty;
- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego;
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty, świadectwo ukończenia kursu itp;
- maseczkę ochronna;
- rękawiczki jednorazowe;
- długopis.

Kontakt WKU Rybnik:
p. Katarzyna PIETER - tel. 261 124 733   

Kontakt w jw.:  
korpus oficerów: kpt. Maciej SZAŁECKI  tel. 261 637 211
korpus podoficerów: st. chor. Tomasz SIUPIKA tel. 261 637 213
korpus szeregowych: st. chor. Sztab. Aleksander KLIMEK oraz st. ref. Joanna ŚWIERCZ tel. 261 637 214

Strona www:
www.1psap.wp.mil.pl/pl/

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku
Piłsudskiego 2
44-200 Rybnik
tel. 261124708
fax. 261124707
wku.rybnik@ron.mil.pl

    
  • BIP