Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Legia Akademicka

 

LEGIA AKADEMICKA

Legia Akademicka to program skierowany do studentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy, myślą o wstąpieniu do wojska i służbie czynnej. To przygoda, realizacja własnych pasji, szansa na zdobycie dodatkowych kwalifikacji, to prestiż.

Warunki formalne, które należy spełnić:

- posiadać obywatelstwo polskie;

- być studentem lub studentką uczelni publicznej lub nie publicznej, również studenci ostatniego roku studiów;

- posiadać kwalifikację wojskową lub wyrazić gotowość, aby odbyć kwalifikację wojskową;

- za pośrednictwem uczelni złożyć wniosek o przystąpienie do programu;

- posiadać kategorię zdrowia kat. A;

- być niekaralnym za przestępstwa umyślne.Materiały do pobrania

1. Wniosek o przystąpienie do programu LA_popr

1. Wniosek o przystąpienie do programu LA_popr (wersja .doc)


2. Wykaz studentów zakwalifikowanych do LA_popr

2. Wykaz studentów zakwalifikowanych do LA_popr (wersja .doc)


3. Wniosek o powołanie na ćwiczenia wojskowe w ramach LA

3. Wniosek o powołanie na ćwiczenia wojskowe w ramach LA (wersja .doc)


4. Zaświadczenie Szkol Teoretyczne LA_popr

4. Zaświadczenie Szkol Teoretyczne LA_popr (wersja .doc)

5. Legia Akademicka w pytaniach i odpowiedziach

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku
Piłsudskiego 2
44-200 Rybnik
tel. 261124708
fax. 261124707
wku.rybnik@ron.mil.pl

    
  • BIP