Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
O WOT

Misją Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) - jako piątego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, będzie obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof. 
Docelowa liczba żołnierzy WOT wyniesie ok. 53 000, a ich służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia.
Do końca 2019 roku zaplanowano utworzenie 63 batalionów, które wejdą w skład 17 brygad podporządkowanych Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej.
Pierwsze trzy brygady są już w trakcie formowania; przygotowanie następnych trzech jednostek zaplanowano na 2017 rok, kolejnych pięć brygad powstanie w 2018, a ostatnich sześć - w 2019 roku.

Obrona terytorialna jest to część zadań realizowanych w ramach militarnej obrony obszaru kraju, do których należy:

 1. Prowadzenie rozpoznania oraz ostrzeganie i alarmowanie wojsk i załóg obiektów wojskowych o grożącym niebezpieczeństwie;
 2. Odpieranie uderzeń na wojska i obiekty wojskowe lub zmniejszanie skutków tych uderzeń;
 3. Zabezpieczenie mobilizacyjnego rozwinięcia całości sił zbrojnych;
 4. Zabezpieczenie przegrupowania wojsk operacyjnych własnych i sojuszniczych na front zewnętrzny;
 5. Zwalczanie desantów powietrznych i sił rajdowo - uderzeniowych oraz grup dywersyjno - rozpoznawczych nieprzyjaciela;
 6. Ochrona i obrona określonych obiektów;
 7. Zapewnienie samoobrony garnizonów wojskowych i zakładów pracy resortu obrony narodowej;
 8. Likwidacja skutków uderzeń nieprzyjaciela na wojska i obiekty wojskowe, jak również prowadzenie akcji ratunkowych na rzecz ludności cywilnej i aglomeracji miejsko - przemysłowych;
 9. Szkolenie rezerw osobowych, uzupełnienie wojsk i realizacja zaopatrzenia materiałowo - technicznego


Od czego należy zacząć?

Zgłoś się do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania Wojskowej Komendy Uzupełnień.

Kto może się zgłosić?

Zgłosić może się każdy obywatel, który przejdzie kwalifikację wojskową. Na kwalifikację można zgłaszać się także ochotniczo po ukończeniu 18 lat. Każdy kto spełni wymogi związane z kwalifikacją wojskową, może ubiegać się o skierowanie na szkolenie na żołnierza Obrony Terytorialnej. Do Obrony Terytorialnej pożądani są przede wszystkim ludzie, którzy do tej pory interesowali się obroną terytorialną, są członkami różnych organizacji pro obronnych lub harcerstwa i wszystkich ludzi dla których ważne jest bezpieczeństwo Polski.

 Osoby odpowiedzialne za udzielanie informacji z zakresu
"WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ"
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Rybniku:

mjr. Piotr JANOSZ:  261 124 730

por. Michał SZYMIK: 261 124 731

Pani Katarzyna GRODECKA: 261 124 747

wkurybnik.ot@ron.mil.pl

 

PDF   Kwestionariusz Kandydata do Wojsk Obrony Terytorialnej

PDF  Wniosek o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej

Temat obrony terytorialnej był również poruszany na łamach miesięcznika "Polska Zbrojna"

 

   "Polska Zbrojna" - nr 5 maj 2016r.

 

Wywiad z płk Krzysztofem Gajem, szefem Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

 

Polecane strony internetowe:
Strona Ministerstwa Obrony Narodowej
ObronaNarodowa.pl

  

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku
Piłsudskiego 2
44-200 Rybnik
tel. 261124708
fax. 261124707
wku.rybnik@ron.mil.pl

  
 • BIP