Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Służba przygotowawcza

Rodzaj ochotniczej służby wojskowej, ustanowiony dla tworzenia zasobów żołnierzy rezerwy, głównie na potrzeby NSR, Obrony Terytorialnej oraz zawodowej służby wojskowej. Przeznaczony jest dla ochotników, którzy wcześniej nie pełnili żadnej formy czynnej służby wojskowej, zamierzają zostać żołnierzami NSR, OT a w dalszej perspektywie planują podjąć zawodową służbę wojskową.
Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarna sądownie za przestępstwa umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:

 1. co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych;

 2. co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;

 3. co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów.

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

  1. dla żołnierza kształcącego się na oficera – do sześciu miesięcy;

  2. dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do pięciu miesięcy;

  3. dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do czterech miesięcy.

 Do służby przygotowawczej może zgłosić się każdy ochotnik, bez względu na płeć.
Warunki przeznaczenia do służby przygotowawczej:

 • zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej,

 • niekaralność,

 • posiadanie wymaganego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.

Ochotnik do służby przygotowawczej składa w Wojskowej Komendzie Uzupełnień wniosek o powołanie załączając:

 • dokument potwierdzający wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (np. prawo jazdy, kursy kwalifikacyjne, certyfikaty)

Limity szkoleniowe oraz terminy szkolenia określa Minister Obrony Narodowej. O zakwalifikowaniu ochotnika do służby przygotowawczej decyduje komisja kwalifikacyjna, powoływana przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

Służba przygotowawcza składa się z dwóch etapów:

 1. szkolenie podstawowe,

 2. szkolenie specjalistyczne.

Na zakończenie szkolenia żołnierz składa przed komisją egzamin końcowy. Po jego zdaniu żołnierz otrzymuje specjalność wojskową i może ubiegać się o przyjęcie do NSR, a w dalszej perspektywie do zawodowej służby wojskowej.

Z dniem 2 stycznia 2014r. ujednolicono zasady rekrutacji do służby przygotowawczej poprzez wprowadzenie "Regulaminu rekrutacji ...". Dokument ten precyzuje sposób oceny poszczególnych ochotników oraz rekomendowania wojskowemu komendantowi uzupełnień kandydatów do powołania na poszczególne turnusy. Regulamin rekrutacji ..." dostępny jest do wglądu poniżej.

Wszelkich informacji - chętnym do wymienionych form służby wojskowej - udzielają w WKU w Rybniku

lub telefonicznie pod nr 261 124 732 lub 261 124 747 pani Edyta SZYMURA oraz pani Katarzyna GRODECKA.

 

Pobierz niezbędne dokumenty:

Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej

Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego do Służby Przygotowawczej

Informator dla kandydatow do sluzby przygotowawczej

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku
Piłsudskiego 2
44-200 Rybnik
tel. 261124708
fax. 261124707
wku.rybnik@ron.mil.pl

  
 • BIP