Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
TERMINY SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Zgodnie z Rozkazem Nr 691/P1/P1 Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dnia 07 listopada 2019 roku w sprawie realizacji służby przygotowawczej w 2020 roku oraz Rozkazem Nr 465/ZPUSZiS-P3/P7 Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających realizację służby przygotowawczej w 2020 r. informuję, że szkolenie ochotników w ramach służby przygotowawczej w 2020 roku będzie realizowane:

1. na potrzeby korpusu oficerów:

a) od dnia  7 stycznia do dnia 29 maja 2020 roku

 2. na potrzeby korpusu podoficerów:

a) I turnus – od dnia 3 lutego do dnia 29 maja 2020 roku

b) II turnus – od dnia 6 lipca do dnia 30 października  2020 roku

 3. na potrzeby korpusu szeregowych:

a) I turnus – od dnia 14 września do 10 października

b) II turnus – 28 września do 24 października

c) III turnus – 12 października do 7 listopada

d) IV turnus  - 26 października do 21 listopada

e) V turnus - 9 listopada do 5 grudnia

f) VI turnus - 23 listopada do 19 grudnia

       

4. w ramach skróconej służby przygotowawczej dla absolwentów certyfikowanych wojskowych klas mundurowych ze szkół uczestniczących w programie wsparcia MON w wytypowanych jednostkach wojskowych podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ:

a) od dnia 20 lipca do 18 września 2020 roku

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku
Piłsudskiego 2
44-200 Rybnik
tel. 261124708
fax. 261124707
wku.rybnik@ron.mil.pl

    
  • BIP