Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Współpraca z organizacjami pozarządowymi

WSPÓŁPRACA RESORTU OBRONY NARODOWEJ Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI

Zgodnie z decyzją nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi oraz decyzjami Nr 146/MON i 396/MON Ministra Obrony Narodowej  zmieniającymi decyzję w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi informujemy, że współpraca jest zasadniczo realizowana zgodnie ze sporządzanymi planami. Inicjatywy nieujęte w planie współpracy mogą być wspierane tylko w sytuacjach uzasadnionych szczególnymi potrzebami sił zbrojnych lub ważnymi względami społecznymi.

Nieodpłatne użyczanie pojazdów wojskowych może być realizowane wyłącznie organizacjom pozarządowym i innym partnerom społecznym, które podpisały porozumienia o współpracy, a złożone wnioski ujęto w planach współpracy.

 
 

Decyzje MON 

 

    Decyzja Nr 396/MON 

 

   Decyzja Nr 187/MON

 

    Decyzja Nr 146/MON

 

Porozumienia współpracy

 

   ZSOMS w Raciborzu

 

  TF - 13 SCORPION

 

  ZSP Nr 2 w Rydułtowach

 

 ZS Nr 3 w Jastrzębiu-Zdroju

 

   ZS w Rybniku 

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku
Piłsudskiego 2
44-200 Rybnik
tel. 261124708
fax. 261124707
wku.rybnik@ron.mil.pl

    
  • BIP