Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

Do zadań Wojskowej Komendy Uzupełnień należy:

 1. zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;
 2. administrowanie rezerwami osobowymi;
 3. wykonywanie świadczeń na rzecz obrony;
 4. współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa;
 5. udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej;
 6. gromadzenie zasobów osobowych na potrzeby mobilizacyjnego i wojennego uzupełnienia Sił Zbrojnych;
 7. udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień;
 8. promocja obronności i służby wojskowej.
  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku
Piłsudskiego 2
44-200 Rybnik
tel. 261124708
fax. 261124707
wku.rybnik@ron.mil.pl

  
 • BIP